Qui som

CT Solucions SL

Neix en el 2007 per a cobrir una necessitat emergent de construcció especialitzada vinculada al sector elèctric: Les Estacions Transformadores també conegudes com a Centres de Transformació o Centres d'Abonat.

Les Estacions Transformadores són els locals destinats a allotjar els transformadors de les companyies elèctriques, la finalitat de les quals és rebre l'energia elèctrica conduïda a través de les canalitzacions subterrànies i transformar el seu elevat voltatge al d'ús domèstic.

Aquests locals tenen unes característiques específiques en l’àmbit constructiu per acomplir amb l'estricta normativa de les companyies elèctriques i es construeixen respectant escrupolosament un projecte elaborat prèviament per una enginyeria.

Imatge impressionant
Imatge impressionant

CT Solucions s'ha consolidat en el mercat

Sabent evolucionar a les seves demandes, invertint en els seus recursos tècnics i humans i tenint com a premissa la satisfacció dels seus clients.

Comptem amb equips d'obra formats per Oficials de 1a, 2a i peons especialistes altament qualificats, taller propi de construccions metàl·liques especialitzat en la fabricació de ferratges galvanitzats en calent per a Estacions Transformadores i un enginyer tècnic elèctric, especialitzat en disseny i construcció de Centres de Transformació i d'Abonat.

Imatge impressionant

Ens bolquem en cada projecte

Treballem tots els projectes intensament en totes les seves fases: elaboració, planificació i execució, oferint un servei “clau en mà” en el qual ens ocupem de tot fins a la cessió d'ús del local a la companyia elèctrica.

CTS: Més de deu anys
d'experiència en el sector  

Contacta'ns